Ngủ tốt hơn, báo cáo người dùng sau 3 tuần | đánh giá + lời khuyên

Vấn đề về giấc ngủ

Hầu hết mọi người có vấn đề về giấc ngủ, nhưng một số người thì không. Một số người có vấn đề với giấc ngủ nói chung, chẳng hạn như vệ sinh giấc ngủ kém, ngủ quá nhiều hoặc ngủ quá ít. Những người khác có vấn đề với các vấn đề cụ thể, chẳng hạn như ngưng thở khi ngủ.

Cách tốt nhất để xác định vấn đề giấc ngủ của bạn là bằng cách nói chuyện với bác sĩ. Nếu có một mô hình rõ ràng, bạn thường có thể tìm ra nguyên nhân trong một cuộc kiểm tra sức khỏe. Nếu bạn không có vấn đề gì về sức khỏe, nhưng thấy rằng bạn có vấn đề với giấc ngủ, điều tốt nhất bạn có thể làm là nói chuyện với bác sĩ về giấc ngủ. Bác sĩ của bạn là một người quan trọng để nói chuyện nếu bạn có vấn đề về giấc ngủ. Đó là một ý tưởng tốt để nói với anh ấy hoặc cô ấy về tất cả các loại thuốc bạn dùng, nếu bạn đang dùng chúng, lịch sử của bạn về vấn đề giấc ngủ, giấc ngủ của bạn thay đổi như thế nào (ví dụ, bạn ngủ bao nhiêu so với bạn ngủ bao nhiêu một năm trước đây), và những gì bạn đã cố gắng. Bác sĩ sẽ có thể giúp bạn tìm ra một chiến lược giấc ngủ tốt hơn, điều này thường có nghĩa là bạn sẽ không cần phải kiểm tra giấc ngủ. Giải pháp giấc ngủ bạn sẽ nhận được Trong bài viết này tôi sẽ chỉ cho bạn một số chiến lược đơn giản để có giấc ngủ ngon hơn.

Những ý kiến mới nhất

Dormir

Sonja Freeman

Nếu chúng tôi tin rằng nhiều báo cáo được đưa ra gần đây, nhiều người đam mê sẽ có thể cải thiện ch...

Night Comfort

Sonja Freeman

Night Comfort hiện là một đề xuất nội bộ, mặc dù mức độ phổ biến đang tăng lên trong thời gian khôn...